ŠKOLA ORIENTAČNÍHO BĚHU

Škola orientačního běhu pro dospělé

Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí

Ve "Škole orientačního běhu" se začátečník naučí základy orientace, navigace, a používání mapy v lese.

Pro ty, kteří již dříve vyzkoušeli orientační běh, existuje možnost rozšířit si své dovednosti účastí a akcích "Školy orientačního běhu", pro různé úrovně dovednosti orientace a výkonnosti.

Všem, kteří nemají zkušenosti s účastí na závodech v orientačním běhu, pořádaných pro veřejnost, a závodech oficiálních soutěží v orientačním běhu, pomůže "Škola orientačního běhu" s přihlášováním na takové závody a připraví je na vlasní účast na takových závodech.

Škola orientačního běhu pro dospělé je určena pro dospělé a mladé lidi starší 15 let.

Škola orientačního běhu bude zahajována teoretickou přípravou a výukou orientace v hale (tělocvičně). Následně budou zkušenosti a dovednosti zdokonalovány venku v terénu.

Škola orientačního běhu pro dospělé - JARO 2019

Zahájení "Školy orientačního běhu" se koná 4. dubna 2019 v 17:00 hod (adresa: 1. ZŠ a MŠ 9. května 489, Sezimovo Ústí 2).

Prezentace účastníků proběhne od 16:45 do 17:00 hod, pokud nebude předem oznámen jiný termín a čas.

Skupina účastníků Školy orientačního běhu dospělých se nejprve seznámí s orientačním během, možnostmi provozování orientačního běhu, a teoretickou výukou čtení mapy a navigace.

Následně si, v průběhu jednotlivých cvičení, postupně všichni prakticky vyzkouší čtení a používání mapy při pohybu v terénu v blízkém okolí.

Do školy orientačního běhu se lze přihlásit prostřednictvím on-line formuláře:

FORMULÁŘ REGISTRACE ŠKOLY ORIENTAČNÍHO BĚHU

Ve škole orientačního běhu je hlavní důraz kladen na pobyt venku v terénu, proto je nutné mít správné vybavení pro pohyb v terénu. Mezi vybavení paří i busola, proto si ji každý účastník nosí s sebou.

Pro další informace je možno kontaktovat: předsedu SC vebr-sport, z.s. tel. +420 721 720 643, info@vebr-sport.cz

Program JARO 2019

 • 04.04. Sezimovo Ústí 2 - 1. ZŠ a MŠ (9. května 489) - Zahájení a teoretická příprava
 • 11.04. Sezimovo Ústí 2 - 1. ZŠ a MŠ (9. května 489) - Teorie a praktická část v blízkém okolí
 • 18.04. Les Nechyba (praktická cvičení venku)
 • 25.04. Les Nechyba (praktická cvičení venku)
 • 27.04. Les Pintovka (V rámci MJčk Na krátké trati)
 • 02.05. Les Nechyba (praktická cvičení venku)
 • 09.05. Starotáborský les (praktická cvičení venku)
 • 16.05. Komora - Tábor (praktická cvičení venku)
 • 30.05. Starotáborský les (praktická cvičení venku)
 • 08.06. Les u Kukle u Tálinského rybníku (V rámci MJčk Na krátké trati)

Termín a místo se může v nutných případech upraví. (V takovém případě bude vše nejprve projednáno s účastníky Školy orientačního běhu)

Předpokládané časy praktických cvičení budou probíhat v časovém rozmezí 16:30 - 18:00 hod. - Bude koordinováno s účastníky.

Poplatky za Školu orientačního běhu pro dospělé

Vstupní poplatek za Školu orientačního běhu pro dospělé je 1550,- Kč na osobu.

Poplatek zahrnuje:

 • základní tištěné pomůcky a materiály sdílené v elektronické podobě
 • účast na SC vebr-sport sportovních akcích jaro 2019 připravovaných v rámci "Školy orientačního běhu", předpokládané začátky praktických cvičení- závodů - (možný start) od 16:30 (může být posunuto dle možností účastníků školy orientačního běhu)
 • zapůjčení SI elektronického čipu pro měřená cvičení a závody
 • členství v oddíle SC vebr-sport na období konání "Školy orientačního běhu pro dospělé" - jen pokud si účastník bude přát
 • Členové SC vebr-sport, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2019 mají slevu obdrží slevu 500,- Kč na účastnický poplatek na Školu orientačního běhu pro dospělé
 • Účastnický poplatek se hradí na účet SC vebr-sport, z.s. č.ú. 2300185288 / 2010 vedený u - Fio banka, a.s. VS pro identifikaci platby je 1904XXXXXX, kde XXXXXX je prvních šest čísel RČ účastníka. Do poznámky uvádět "Skola-OB-dospeli -jméno a příjmení účastníka". Platby musí být provedeny před zahájení "Školy orientačního běhu pro dospělé", do dvou dnů od odeslání elektronické přihlášky, jinak je přihláška neplatná.

Další informace o Škole orientačního běhu pro dospělé

info@vebr-sport.cz nebo na telefonu: +420 720 720 643

WEB

skolaob.vebr-sport.cz

skola-orientacniho-behu